Alle kan noget

 

I Skovsgård-området lærer du helt fra barnsben at mennesker er forskellige.

Landsbyfællesskabet er stor på ro, tryghed og nærvær. Her respekterer og drager man helt naturligt omsorg for hinanden - uanset hvem du er. Der er plads til forskellighed.

Ansatte på særlige vilkår udfylder betydningsfulde roller i lokalsamfundet i gennem deres arbejde i de socialøkonomiske virksomheder.

Blandt andet på Skovsgård Hotel, Attrup Camping, Købmandsgården, Råd & Dåd, Chenillen og Krobakken. Alle steder, hvor de kan bidrage på hver deres måde og opleve, at de også har en stor værdi. Arbejdspladser, som får det enkelte menneske til at vokse.

Et af de gode eksempler, hvor socialt udsatte medborgere bidrager aktivt i lokalsamfundet, er når skolemaden bliver leveret og serveret på Skovsgårdskolen.

 

En opgave, som varetages af ansatte på Skovsgård Hotel. Skolemaden er et positivt eksempel hvordan man igennem et aktivt bidrag og synlighed, bygger bro til lokalsamfundet, og børnene oplever og lærer at vi alle er forskellige og alle kan noget.

Det skaber dannelse og respekt for det enkelte menneske. En rummelighed, som forplanter sig helt naturligt ind i de dybeste afkroge af hele lokalsamfundet.

Det er stort!